Yuki Kashiwagi Mitsumi Hiromura [wekelijkse jonge sprong] 2011 nr. 51 foto

Yuki Kashiwagi Mitsumi Hiromura [wekelijkse jonge sprong] 2011 nr. 51 foto

Yuki Kashiwagi Mitsumi Hiromura [wekelijkse jonge sprong] 2011 nr. 51 foto

Kashiwagi Yuki

Kashiwagi Yuki

Kashiwagi Yuki

[Jonge kampioen] Yuki Kashiwagi Asuka Kuramochi Aki Takajo Mari Takamiya 2014 No.15 Foto

[Jonge kampioen] Yuki Kashiwagi Asuka Kuramochi Aki Takajo Mari Takamiya 2014 No.15 Foto

[Jonge kampioen] Yuki Kashiwagi Asuka Kuramochi Aki Takajo Mari Takamiya 2014 No.15 Foto

Yuki Kashiwagi [WPB-net] No.117

Yuki Kashiwagi [WPB-net] No.117

Yuki Kashiwagi [WPB-net] No.117

[Jong Kampioen Retsu] Tsujihara かな Kana Tsugihara 2011 No.05 Photo Magazine

[Jong Kampioen Retsu] Tsujihara かな Kana Tsugihara 2011 No.05 Photo Magazine

[Jong Kampioen Retsu] Tsujihara かな Kana Tsugihara 2011 No.05 Photo Magazine